Договор за проектиране и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

ks33_header


 

Договор № 137 /25.09.2015 г.
Предмет: Проектиране и строителство на Автомагистрала
„Струма“ Лот 3.3 от км 397+000 до км 420+624
Възложител: Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“

nksip_logo_bg
Изпълнител: Консорциум „СТРУМА – ЛОТ 3.3“
Проект по ОПТТИ: BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомагистрала „Струма“
Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“


 

[subpages]