Напредък в изграждането на лот 3.3 от АМ Струма – март 2017 г.

Мост над река Струма при км 405+380 с дължина 264 м. Изградени са стълбовете по 11 оси. Монтирани са гредите в 5 полета.

мост р. Струма км 405+380 (вижда се до км 403+400)

кахон км 401+918, ССП км 402+140 и площадки за отдих 3 и 4 км 402+500

мост р. Злинска км 401+810 и кахон км 401+918. Завършена е връхната конструкция. Изграждат се тротоарните блокове.

мост ПВ Струмяни км 405+648,50 и мост р. Струма км 405+380. Изграждане на устой-страна юг.

мост р. Струма км 406+700 (вижда се до км 408)

Мост над р. Струма при км 406+700. Направени са стълбовете и ригелите по 5 оси от страна юг. Монтирани са гредите в 3 полета от страна север. Изпълняват се пилоти на стълбовете, които лежат в руслото на реката. Вижда се и вече готовия насип след съоръжението.

мост р. Струма км 406+700

км 401+600 – 400+700

км 401+180 – км 400+500

мост р. Злинска км 401+810

км 402 – площадки за отдих 3 и 4 км 402+500

площадки за отдих 3 и 4 км 402+500

км 403+480 – км 404+500

ССН км 403+480 – ССП км 404+474

мост р. Струма км 405+380

мост р. Струма км 405+380

мост р. Струма км 405+380 и ПВ Струмяни 405+700

мост р. Струма км 405+380 и ПВ Струмяни 405+700

ПВ Струмяни 405+700

мост р. Злинска км 401+810 и площадки за отдих 3 и 4 км 402+500

ССП км 402+140 и мост р. Злинска км 401+810

км 402+600 (площадки за отдих 3 и 4) – км 403+600

км 406+100 – мост р. Струма км 406+700

ССП км 402+140 и площадки за отдих 3 и 4 км 402+500

площадки за отдих 3 и 4 км 402+500

кахон км 401+918, ССП км 402+140 и площадки за отдих 3 и 4 км 402+500