Напредък в изграждането на лот 3.3 от АМ Струма – май 2017 г. – видео

Видео 1 от км 404+700 до км 407+000 – мост над р.Струма на км 405+180 – Пътен възел Струмяни на км 405+670 – завършен насип от км 405+900 до км 406+500 с ССП на км 406+122 – мост над р.Струма на км 406+648 – обратно до км 404+700 – ССП на км 404+474 – 4:00мин […]