Напредък в изграждането на лот 3.3 от АМ Струма – май 2017 г. – видео


Видео 1
от км 404+700 до км 407+000
– мост над р.Струма на км 405+180
– Пътен възел Струмяни на км 405+670
– завършен насип от км 405+900 до км 406+500 с ССП на км 406+122
– мост над р.Струма на км 406+648
– обратно до км 404+700
– ССП на км 404+474 – 4:00мин
– завършен насип от км 404+450 до км 402+000
– ССН на км 403+486 – 4:50мин
– завършени площадки за отдих на 402+500

 


Видео 2
от км 420+500 до км 417+500
– археологически разкопки от км 420+500 до км 419+600
– завършен насип от км 419+650 до км 419+420
– мост над р. Лешнишка на км 419+285
– ССН на км 419+120 – 2:20мин
– завършен изкоп от км 419+220 до км 418+800
– активни изкопни дейности от км 418+800 до км 417+500
– обратно от км 417+700 до км 420+000 – 3:45мин


Видео 3
от км 414+000 до км 415+570
– изграждане на насип от км 414+000 до км 415+200
– виадукт над ЖП линия на км 415+570
– обратно до км 414+000
– подпорна стена на км 414+000 – 3:15


Видео 4
от км 411+400 до км 407+500
– изграждане на насип и завършени водостоци от км 409+800 до км 412+700
– подлез на км 410+130
– изграждане на насип и завършени водостоци от км 411+700 до км 409+700
– подлез на км 410+130
– мост на р.Потока на км 409+500
– ССН на км 408+720
– изграждане на насип от км 409+700 до км 407+500
– обратно до км 409+700