Напредък в изграждането на лот 3.3 от АМ Струма – юни 2017 г. – видео

Видео 1 от км 402+500 до км 404+800 – площадка за отдих 3 и 4 – ССН на км 403+486 – ССП на км 404+474 и с. Струмяни – мост над р. Струма http://ks33.eu/video/AM_S_33_01_20170530.mp4 Видео 2 от км 404+800 до км 397+000 – ССП на км 404+474 и с. Струмяни – ССН на км 403+486 […]