Напредък в изграждането на лот 3.3 от АМ Струма – юни 2017 г. – видео


Видео 1

от км 402+500 до км 404+800
– площадка за отдих 3 и 4
– ССН на км 403+486
– ССП на км 404+474 и с. Струмяни
– мост над р. Струма


Видео 2

от км 404+800 до км 397+000
– ССП на км 404+474 и с. Струмяни
– ССН на км 403+486
– площадка за отдих 3 и 4
– ССП на км 401+913 (3:01)
– мост на км 401+810 (3:01)
– мост на км 400+300 (5:13)
– ССП на км 400+218 (5:13)
– км 399+000 изграждане на колекторна система (6:30)
– км 397+000 начало на участъка