Първа копка на Лот 3.3 от магистрала “Струма”

На 30 август 2016 г. се състоя церемония по първа копка на Лот 3.3. „Кресна – Сандански“ от км 397+000 до км 420+624. Отсечката с обща дължина около 23,6 км е част от проект автомагистрала “Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница. На събитието присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, […]

Всички дейности на НКСИП преминават към Агенция „Пътна инфраструктура“

На 7 април 2016 г. е прието от Народното събрание изменение в Закона за пътищата за прекратяване на дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП). Изменението влезе в сила с публикувано му на 15 април 2016 г. в бр. 30 на Държавен вестник. [subpages]

Договор за проектиране и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

  Договор № 137 /25.09.2015 г. Предмет: Проектиране и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 от км 397+000 до км 420+624 Възложител: Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ Изпълнител: Консорциум „СТРУМА – ЛОТ 3.3“ Проект по ОПТТИ: BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“   [subpages]