Напредък в изграждането на лот 3.3 от АМ Струма – юни 2017 г. – видео

Видео 1 от км 402+500 до км 404+800 – площадка за отдих 3 и 4 – ССН на км 403+486 – ССП на км 404+474 и с. Струмяни – мост над р. Струма http://ks33.eu/video/AM_S_33_01_20170530.mp4 Видео 2 от км 404+800 до км 397+000 – ССП на км 404+474 и с. Струмяни – ССН на км 403+486 […]

Напредък в изграждането на лот 3.3 от АМ Струма – май 2017 г. – видео

Видео 1 от км 404+700 до км 407+000 – мост над р.Струма на км 405+180 – Пътен възел Струмяни на км 405+670 – завършен насип от км 405+900 до км 406+500 с ССП на км 406+122 – мост над р.Струма на км 406+648 – обратно до км 404+700 – ССП на км 404+474 – 4:00мин […]

Напредък в изграждането на лот 3.3 от АМ Струма – март 2017 г. – видео

Напредък в изграждането на лот 3.3 от АМ Струма – март 2017 г.  Мост над р. Струма при км 406+700. Направени са стълбовете и ригелите по 5 оси от страна юг. Монтирани са гредите в 3 полета от страна север. Изпълняват се пилоти на стълбовете, които лежат в руслото на реката. Вижда се и вече […]