Договор за проектиране и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

  Договор № 137 /25.09.2015 г. Предмет: Проектиране и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 от км 397+000 до км 420+624 Възложител: Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ Изпълнител: Консорциум „СТРУМА – ЛОТ 3.3“ Проект по ОПТТИ: BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“   [subpages]